Zajęcia dla ósmoklasistów

Zapraszamy do udziału w zajęciach dla ósmoklasistów rozwijających zainteresowania
i przygotowujących do egzaminu po klasie ósmej 
organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu.

 

Do pobrania :

Harmonogram oraz deklaracja uczestnictwa.
Dodatkowo szczegółowy harmonogramy: zajęć językowych, zespołu przyrodniczo-medycznego,
zespołu matematyczno-geograficzno-fizycznego oraz zespołu humanistycznego.

Deklarację należy pobrać, wydrukować, wypełnić oraz podpisać. Następnie przesłać jako załącznik na adres szkoły: sekretariat@2lo.sandomierz.pl  

Dokument można również przynieść do szkoły a także wypełnić u nas na miejscu.

Zapraszamy !!