II LO Sandomierz
Sobota, 26.05.2018
Nawigacja
Matura 2018
  Info dla maturzystów

Rekrutacja
  Rekrutacja 2018/2019

Szkoła dzisiaj
  Podręczniki do klas I-III
  Projekt unijny
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Biblioteka

Informacje dla Rodziców

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
Dzień Otwarty w II LO


Dzień Otwarty odbył się 23 maja - dziękujemy za przybycie!
Fotorelacja wkrótce..
Grono Pedagogiczne

Paweł Bachowski
informatyka
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia Podyplomowe - Informatyka i Technologie Informacyjne - Uniwersytet Rzeszowski. Od 1.09.1993 r.  pracuje jako informatyk w naszej szkole. Studia podyplomowe -WSBiP w Ostrowcu świętokrzyskim - szkolny doradca zawodowy. Nauczyciel dyplomowany. Czynny egzaminator ECDL Core/Base e-Citizen IT Security. Administrator serwisu www.2lo.sandomierz.pl

Piotr Beraś
informatyka, w-f
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie. Studia podyplomowe z informatyki – Politechnika Świętokrzyska. W II LO pracuje od 1 września 2003 jako nauczyciel informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator ECDL.

Irena Dubiecha-Kurkiewicz
j.polski
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na UMCS. Od 1.09.1982 roku do chwili obecnej uczy języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE.
Katarzyna Duda
Katarzyna Duda
pedagog, doradca zawodowy
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe" w AŚ w Kielcach; studia podyplomowe "Doskonalenie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela" w UJK w Kielcach; kurs kwalifikacyjny "Organizacja i Zarządzanie Oświatą" w CDN w Kielcach; studia podyplomowe "Diagnoza i terapia pedagogiczna" w WSBiP w Ostrowcu Św. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu. W naszej szkole pracuje od 1.11.2007 roku. Nauczyciel dyplomowany

Krzysztof Gajek
j.angielski
Nauczyciel języka angielskiego. Absolwent NKJO w Ostrowcu Św. Licencjat filologii angielskiej na UJ w Krakowie. Magister filologii angielskiej na WSHE w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą w 2007. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. W naszej szkole pracuje od 1.09.2006 roku. Nauczyciel dyplomowany.

Joanna Harkot
geografia
Nauczyciel geografii. Absolwentka WSP w Kielcach – magister geografii. Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. Studia podyplomowe – Szkolny Doradca Zawodowy. W naszej szkole uczy od 1.09.2002 roku. Nauczyciel dyplomowany.

Marek Gancarz
w-f
Absolwent AWF w Warszawie – magister wychowania fizycznego. Nauczyciel dyplomowany. Ukończył studia podyplomowe na AWF w Krakowie – trener piłki siatkowej II klasy. Ukończył studia podyplomowe na AWF w Poznaniu – uzyskał tytuł specjalisty organizacji i zarządzania sportem – menedżer sportu. Posiada dyplom Menedżera Sportu nadany przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie w porozumieniu z Polską Korporacją Menedżerów Sportu i Centralnym Ośrodkiem Sportu w Warszawie. Od 1.09.1982 roku do chwili obecnej jest nauczycielem w-f w II LO.

Wiesław Gancarz
PO, w-f
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Od 1.09.1991 roku do chwili obecnej uczy wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Nauczyciel dyplomowany.

Magdalena Grądzka
j.polski
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Uniwersytetu Warszawskiego – magister filologii polskiej. Posiada specjalizację zawodową I stopnia w zakresie języka polskiego oraz uprawnienia egzaminatora OKE. Nauczyciel dyplomowany.

Anna Janas
j.niemiecki
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister filologii germańskiej. Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w WSHP Sandomierz. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Jest nauczycielem NKJO w Sandomierzu oraz lektorem WSHP w Sandomierzu. Teacher trainer i wykładowca PWSZ w Sandomierzu. Od 1.09.1986 roku do chwili obecnej uczy języka niemieckiego w naszej szkole.

Konrad Kowal
j.angielski, j.hiszpański
Absolwent UMCS w Lublinie – magister filologii angielskiej i licencjat filologii romańskiej. Ukończył studia podyplomowe na WSHP w Sandomierzu – specjalność informatyka z elementami technologii informacyjnej. Nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego. Nauczyciel dyplomowany. W II LO pracuje od 1.09.1998.

Elżbieta Kownacka
j.polski
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz UMCS w Lublinie – magister filologii polskiej. Posiada specjalizację logopedyczną. W II LO pracuje od 1.09.2003 roku.

 


Diana Kozioł
w-f ,
Wychowanie
do życia w rodzinie
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – magister wychowania fizycznego.  Opiekun Samorządu Szkolnego. Ukończyła studia podyplomowe z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W naszej szkole pracuje od 1.09.2004 roku.

Jan Kurkiewicz
historia, HiS
 

ks. Marek Kuliński
religia
 

Małgorzata Łączkowska
j.angielski
Nauczyciel języka angielskiego. Absolwentka UMCS – magister filologii angielskiej. W naszej szkole pracuje od 1.09.2003 roku. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Nauczyciel dyplomowany.

Waldemar Łączkowski
j.niemiecki
Nauczyciel języka niemieckiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – magister lingwistyki stosowanej na kierunku nauczycielskim i tłumaczeniowym. Jest z nami od 1.09.2002 roku. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE i jest nauczycielem dyplomowanym.

Wojciech Myśliwski
matematyka
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Magister chemii i matematyki. Ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na WSHP w Sandomierzu oraz informatyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym WSP im. KEN w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Od 1.09.2006 roku uczy matematyki w naszej szkole. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE z matematyki.

Katarzyna Osowska
chemia
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister chemii ogólnej i stosowanej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przyrody na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1.09.2016 roku uczy chemii w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z chemii.

Katarzyna Pawełek
matematyka
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz WSP w Rzeszowie na wydziale Matematyki i Fizyki – magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie informatyki z elementami technologii informacyjnej na WSHP. W naszej szkole pracuje od 1.09.2007 roku. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Nauczyciel dyplomowany.

Barbara Rączkiewicz
matematyka
Absolwentka WSP Rzeszów - magister matematyki. W naszej szkole pracuje od 1.09.2000 roku.

Anna Rucińska
biblioteka
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Sandomierzu oraz UMCS w Lublinie - magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej . Nauczyciel dyplomowany. Od 1.09.2009 roku jest nauczycielem-bibliotekarzem w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu.

Beata Ryńska
WOK, WOS, PP
Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie - mgr wychowania muzycznego. Ukończyła studia podyplomowe na wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w zakresie arteterapii. Studia Podyplomowe o specjalnościach: wiedza o kulturze oraz praca w zakresie edukacji kulturalnej w placówkach oświatowo - kulturalnych - UMCS Lublin. Instruktor tańca sportowego - PAS Warszawa. W naszej szkole pracuje od 01.01.2007 r. i uczy takich przedmiotów jak: ruch i muzyka oraz wiedza o kulturze.

Roman Ryński
język angielski
Absolwent II LO im. T.Kościuszki w Sandomierzu Ukończył NKJO w Sandomierzu specjalność - język angielski. Studia Podyplomowe w WSHP Sandomierz - specjalność - informatyka z elementami TI. Absolwent Politechniki Radomskiej - mgr inż. kierunku elektrotechnicznego oraz inżynier transportu. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno - metodyczny z języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1.09.1992 uczy języka angielskiego. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Ukończył studia podyplomowe z organizacji zarządzania oświatą w 2006. Nauczyciel dyplomowany. Od 1.09.2006 jest dyrektorem szkoły.

Monika Strojewska
historia
Absolwentka UMCS w Lublinie - magister historii. Uczy od 1.09.2002. W roku 2004 ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Wiedza o kulturze w WSHP Sandomierz. Ukończyła studia podyplomowe z organizacji zarządzania oświatą w 2006. Od 1.09.2007 jest wicedyrektorem szkoły. Nauczyciel dyplomowany.

Danuta Szczygielska
biologia
Absolwentka II LO im. T.Kościuszki w Sandomierzu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biolog, analityk medyczny. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator OKE. Z nami od 1.09.2017

Małgorzata Trelska
fizyka
Nauczyciel fizyki. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz WSP w Kielcach – magister fizyki. Nauczyciel dyplomowany. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. W II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu pracuje od 1.09.1998 roku.

ks.Stanisław Tylus
religia
W naszej szkole pracuje od 1 września 2012 roku.

Grażyna Ułaszyn-Palkowska
j.polski
Magister filologii polskiej – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów polonistycznych. W latach 1994 oraz 1995 pracownik II LO. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE. Ponownie z nami od 1.09.2007 roku.

Danuta Wójcik
historia
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach – magister historii. Od 1.09.1989 do 31.08.1993 roku była nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku wiedza o społeczeństwie. Od 1.09.1993 roku do chwili obecnej jest nauczycielem historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Nauczyciel dyplomowany. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE.

Katarzyna Zapert
j.niemiecki
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – magister filologii germańskiej. Nauczyciel dyplomowany. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Od 1.09.1993 roku do chwili obecnej uczy języka niemieckiego w naszym liceum.

Agnieszka Zimoląg
j.angielski
 
O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
95 9429 0004 3001 0004 4206 0001

Cytat...
Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna.
Plutarch
Certfikaty
img_20180521_090903_t1.jpg img_20180521_090923_t1.jpg
Sponsorzy


Odliczanie
Pozostało jeszcze
27 dni
do wakacji !
6951724 Unikalnych wizyt