II LO Sandomierz
Pištek, 05.06.2020
Nawigacja
Matura 2020
  Info dla maturzystów

Rekrutacja
  Rekrutacja 2020/2021

Szkoła dzisiaj
  Podziękowania
  Podręczniki dla klas I
  Projekt unijny
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Biblioteka
  Opieka lekarska i stomatologiczna

Informacje dla Rodziców

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Chór "Kościuszko"

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
RODO
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegóły do pobrania TUTAJ
Grono Pedagogiczne

Paweł Bachowski
informatyka
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia Podyplomowe - Informatyka i Technologie Informacyjne - Uniwersytet Rzeszowski. Od 1.09.1993 r.  pracuje jako informatyk w naszej szkole. Studia podyplomowe -WSBiP w Ostrowcu świętokrzyskim - szkolny doradca zawodowy. Nauczyciel dyplomowany. Czynny egzaminator ECDL Core/Base e-Citizen IT Security. Administrator serwisu www.2lo.sandomierz.pl

Piotr Beraś
informatyka, w-f
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie. Studia podyplomowe z informatyki – Politechnika Świętokrzyska. W II LO pracuje od 1 września 2003 jako nauczyciel informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator ECDL.

Irena Dubiecha-Kurkiewicz
j.polski
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na UMCS. Od 1.09.1982 roku do chwili obecnej uczy języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE.
Katarzyna Nowakowska
Katarzyna Nowakowska
pedagog, doradca zawodowy
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Magister pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe" w AŚ w Kielcach; studia podyplomowe "Doskonalenie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela" w UJK w Kielcach; kurs kwalifikacyjny "Organizacja i Zarządzanie Oświatą" w CDN w Kielcach; studia podyplomowe "Diagnoza i terapia pedagogiczna" w WSBiP w Ostrowcu Św. Doradca zawodowy i personalny, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Wykładowca w Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W naszej szkole pracuje od 1.11.2007 roku. Nauczyciel dyplomowany.

Krzysztof Gajek
j.angielski
Nauczyciel języka angielskiego. Absolwent NKJO w Ostrowcu Św. Licencjat filologii angielskiej na UJ w Krakowie. Magister filologii angielskiej na WSHE w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą w 2007. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. W naszej szkole pracuje od 1.09.2006 roku. Nauczyciel dyplomowany.

Joanna Harkot
geografia
Nauczyciel geografii. Absolwentka WSP w Kielcach – magister geografii. Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. Studia podyplomowe – Szkolny Doradca Zawodowy. W naszej szkole uczy od 1.09.2002 roku. Nauczyciel dyplomowany.

Marek Gancarz
w-f
Absolwent AWF w Warszawie – magister wychowania fizycznego. Nauczyciel dyplomowany. Ukończył studia podyplomowe na AWF w Krakowie – trener piłki siatkowej II klasy. Ukończył studia podyplomowe na AWF w Poznaniu – uzyskał tytuł specjalisty organizacji i zarządzania sportem – menedżer sportu. Posiada dyplom Menedżera Sportu nadany przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie w porozumieniu z Polską Korporacją Menedżerów Sportu i Centralnym Ośrodkiem Sportu w Warszawie. Od 1.09.1982 roku do chwili obecnej jest nauczycielem w-f w II LO.

Wiesław Gancarz
PO, w-f
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Od 1.09.1991 roku do chwili obecnej uczy wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Nauczyciel dyplomowany.

Magdalena Grądzka
j.polski
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Uniwersytetu Warszawskiego – magister filologii polskiej. Posiada specjalizację zawodową I stopnia w zakresie języka polskiego oraz uprawnienia egzaminatora OKE. Nauczyciel dyplomowany.

Anna Janas
j.niemiecki
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister filologii germańskiej. Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w WSHP Sandomierz. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Jest nauczycielem NKJO w Sandomierzu oraz lektorem WSHP w Sandomierzu. Teacher trainer i wykładowca PWSZ w Sandomierzu. Od 1.09.1986 roku do chwili obecnej uczy języka niemieckiego w naszej szkole.

Konrad Kowal
j.angielski, j.hiszpański
Absolwent UMCS w Lublinie – magister filologii angielskiej i licencjat filologii romańskiej. Ukończył studia podyplomowe na WSHP w Sandomierzu – specjalność informatyka z elementami technologii informacyjnej. Nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego. Nauczyciel dyplomowany. W II LO pracuje od 1.09.1998.

Elżbieta Kownacka
j.polski
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz UMCS w Lublinie – magister filologii polskiej o specjalnościach nauczycielskiej i logopedycznej. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE w zakresie języka polskiego. Studia podyplomowe z Wiedzy o kulturze na AHE w Łodzi. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków "AiS" II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Pracownik II LO od 1. 09.2003r.

 


Diana Kozioł
w-f ,
Wychowanie
do życia w rodzinie
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – magister wychowania fizycznego.  Opiekun Samorządu Szkolnego. Ukończyła studia podyplomowe z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W naszej szkole pracuje od 1.09.2004 roku.

Jan Kurkiewicz
historia, HiS
 

ks. Marek Kuliński
religia
 

Małgorzata Łączkowska
j.angielski
Nauczyciel języka angielskiego. Absolwentka UMCS – magister filologii angielskiej. W naszej szkole pracuje od 1.09.2003 roku. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Nauczyciel dyplomowany.

Waldemar Łączkowski
j.niemiecki
Nauczyciel języka niemieckiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – magister lingwistyki stosowanej na kierunku nauczycielskim i tłumaczeniowym. Jest z nami od 1.09.2002 roku. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE i jest nauczycielem dyplomowanym.

Wojciech Myśliwski
matematyka
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Magister chemii i matematyki. Ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na WSHP w Sandomierzu oraz informatyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym WSP im. KEN w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Od 1.09.2006 roku uczy matematyki w naszej szkole. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE z matematyki.

Katarzyna Osowska
chemia
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister chemii ogólnej i stosowanej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przyrody na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1.09.2016 roku uczy chemii w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z chemii.

Katarzyna Pawełek
matematyka
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz WSP w Rzeszowie na wydziale Matematyki i Fizyki – magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie informatyki z elementami technologii informacyjnej na WSHP. W naszej szkole pracuje od 1.09.2007 roku. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Nauczyciel dyplomowany.

Barbara Rączkiewicz
matematyka
Absolwentka WSP Rzeszów - magister matematyki. W naszej szkole pracuje od 1.09.2000 roku.

Anna Rucińska
biblioteka
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Sandomierzu oraz UMCS w Lublinie - magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej . Nauczyciel dyplomowany. Od 1.09.2009 roku jest nauczycielem-bibliotekarzem w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu.

Beata Ryńska
WOK, WOS, PP
Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie - mgr wychowania muzycznego. Ukończyła studia podyplomowe na wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w zakresie arteterapii. Studia Podyplomowe o specjalnościach: wiedza o kulturze oraz praca w zakresie edukacji kulturalnej w placówkach oświatowo - kulturalnych - UMCS Lublin. Instruktor tańca sportowego - PAS Warszawa. W naszej szkole pracuje od 01.01.2007 r. i uczy takich przedmiotów jak: ruch i muzyka oraz wiedza o kulturze.

Roman Ryński
język angielski
Absolwent II LO im. T.Kościuszki w Sandomierzu Ukończył NKJO w Sandomierzu specjalność - język angielski. Studia Podyplomowe w WSHP Sandomierz - specjalność - informatyka z elementami TI. Absolwent Politechniki Radomskiej - mgr inż. kierunku elektrotechnicznego oraz inżynier transportu. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno - metodyczny z języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1.09.1992 uczy języka angielskiego. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Ukończył studia podyplomowe z organizacji zarządzania oświatą w 2006. Nauczyciel dyplomowany. Od 1.09.2006 jest dyrektorem szkoły.

Monika Strojewska
historia
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - magister historii. Nauczyciel dyplomowany. Pracę w II LO rozpoczęła 1.09.2002 r. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe Wiedza o kulturze, a w 2006 Organizacja i zarządzanie oświatą w WSHP w Sandomierzu. Od 1.09.2007 pełni funkcję wicedyrektora szkoły. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II LO "AiS " oraz Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego.

Danuta Szczygielska
biologia
Absolwentka II LO im. T.Kościuszki w Sandomierzu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biolog, analityk medyczny. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator OKE. Z nami od 1.09.2017

Małgorzata Trelska
fizyka
Nauczyciel fizyki. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz WSP w Kielcach – magister fizyki. Nauczyciel dyplomowany. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. W II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu pracuje od 1.09.1998 roku.

ks.Stanisław Tylus
religia
W naszej szkole pracuje od 1 września 2012 roku.

Grażyna Ułaszyn-Palkowska
j.polski
Magister filologii polskiej – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów polonistycznych. W latach 1994 oraz 1995 pracownik II LO. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE. Ponownie z nami od 1.09.2007 roku.

Danuta Wójcik
historia
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach – magister historii. Od 1.09.1989 do 31.08.1993 roku była nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku wiedza o społeczeństwie. Od 1.09.1993 roku do chwili obecnej jest nauczycielem historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Nauczyciel dyplomowany. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE.

Katarzyna Zapert
j.niemiecki
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – magister filologii germańskiej. Nauczyciel dyplomowany. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Od 1.09.1993 roku do chwili obecnej uczy języka niemieckiego w naszym liceum.

Agnieszka Zimoląg
j.angielski
 
O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
95 9429 0004 3001 0004 4206 0001

Cytat...
Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu, kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu.
Hieronim Kochowski
Certfikaty
img_20180521_090903_t1.jpg img_20180521_090923_t1.jpg cert walka z rakiem17.18_t1.jpg cert walka z rakiem18.19_t1.jpg certsave_20191216_092016_t1.jpg
Sponsorzy


SKS
7484862 Unikalnych wizyt