Stowarzyszenie AiS

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków „AiS”
II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu pielęgnowanie dorobku i tradycji szkoły, wspomaganie merytoryczne i finansowe pracy uczniów i nauczycieli, gromadzenie środków finansowych stanowiących fundusz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes:
Elżbieta Kownacka
Wiceprezesowie:
Joanna Harkot
Monika Strojewska
Skarbnik:
Katarzyna Pawełek
Sekretarz:

Beata Mirkowska
Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Wojciech Myśliwski
Wiceprzewodnicy Komisji Rewizyjnej:
Artur Brzozowski
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Diana Kozioł
Waldemar Łączkowski
Piotr Beraś