Rekrutacja – profil przyrodniczo – medyczny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  biologia, chemia
oraz do wyboru język angielski lub matematyka.

Dodatkowe działania:

 • jesteśmy szkołą partnerską Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • uczestniczymy w wykładach uniwersyteckich i warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni

 Organizujemy:

 • wyjazdy edukacyjne do Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi
 • webinaria ze specjalistami z dziedzin nauk przyrodniczych i medycznych
 • eventy i lekcje otwarte promujące profilaktykę zdrowia
 • dni zdrowego ucznia i poranki zdrowej kobiety

Realizujemy:

 • projekty i programy edukacyjne we współpracy z instytucjami ochrony zdrowia: „Podstępne WZW”, ”Szkoła Promująca Kodeks Walki z Rakiem”, „Znamię? Znam je!”, ”Ars czyli jak dbać o miłość”
 • autorskie zajęcia z mikrobiologii i biologii molekularnej oraz warsztaty biologiczno- chemiczne
 • rozszerzony program z języka angielskiego z elementami słownictwa medycznego

Prowadzimy:

 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury z biologii, chemii i języka angielskiego
 • tutoring uczniowski
 • zdalne laboratorium licealisty
 • wydajemy e-biuletyn „Molekuła”

Przykładowe kierunki studiów:

medycyna, analityka medyczna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo, medyczne, pielęgniarstwo, farmacja, inżynieria biomedyczna, kryminologia, weterynaria, inżynieria środowiska, biotechnologia, kosmetologia, technologia żywienia, biologia, chemia, metalurgia