Rekrutacja – profil planistyczno – menedżerski

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia
oraz do wyboru język  angielski lub informatyka.


Dodatkowe działania:

Współpraca z PTTK Sandomierz oraz z przewodnikami z możliwością organizowania szkolnych i klasowych wycieczek krajoznawczych oraz kursów przewodnickich

Dajemy możliwość:

 • Udziału w olimpiadzie geograficznej
 • Udziału w olimpiadzie astronomicznej
 • Udziału w konkursie OKAWANGO
 • Udziału w innych konkursach geograficznych i przyrodniczych

 

Organizujemy:

 • Wyjazdy edukacyjne do Centrum Geoedukacji w Kielcach – ośrodka praktycznego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wycieczki tematyczne do różnych zakładów pracy oraz w ciekawe przyrodniczo miejsca
 • Spotkania z podróżnikami i ludźmi nauki
 • Spacer po dolinie Wisły i Górach Pieprzowych oraz kontakt z przyrodą w Rezerwacie Gór Pieprzowych
 • Klub miłośników Korony Gór Polski
 • Wyjście do stacji meteorologicznej w Sandomierzu

Realizujemy:

 • Program nauczania z geografii na poziomie rozszerzonym

Prowadzimy:

 • Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii
 • Dyskusje na bieżące tematy dotyczące polityki międzynarodowej, konfliktów, pomocy krajom trzeciego świata, problemów zaludnienia i głodu itp

Przykładowe kierunki studiów:

Geografia, oceanologia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, nawigacja, transport i
logistyka, bankowość, geoinformacja, europeistyka, geodezja, kartografia, górnictwo i geologia,
turystyka i rekreacja, geofizyka, meteorologia