Rekrutacja – profil inżynieryjno – ekonomiczny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka,
oraz do wyboru język angielski lub informatyka.

Uczestniczymy w:

  • Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH‘’
  • warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • spotkaniach z ludźmi nauki
  • warsztatach naukowych organizowanych przez CERN realizowanych przez PAN w Krakowie

 

Organizujemy:

  • zajęcia rozwijające logiczne myślenie, np. z brydża sportowego
  • dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, fizyki i języka angielskiego
  • wyjazdy edukacyjne do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

 

Przykładowe kierunki studiów:

informatyka, cyberbezpieczeństwo, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka, logistyka, lotnictwo, mechatronika, geodezja, architektura, energetyka, telekomunikacja, technologia produkcji, matematyka stosowana, fizyka, ekonomia.