Rekrutacja – profil humanistyczno – prawny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia,
język polski oraz do wyboru wos lub język angielski.
(możliwość wyboru drugiego języka obcego: niemiecki/hiszpański)

Dodatkowe działania:

  • prowadzimy fakultatywne zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
  • przygotowujemy do konkursów recytatorskich
  • uczestniczymy w akcjach promujących czytelnictwo oraz wiedzę o tradycji i przeszłości: Narodowe Czytanie, Żywe Witryny Historii
  • rozwijamy pasje teatralne, wystawiając szkolne przedstawienia
  • obserwujemy rozprawy sądowe
  • przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych

Organizujemy:

  • wyjazdy do teatrów
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • wycieczki przedmiotowe
  • konkurs „Dzieje Sandomierza”

Przykładowe kierunki studiów:

prawo, dziennikarstwo, archeologia, administracja, etnografia, psychologia, pedagogika, filologie obce, amerykanistyka, socjologia, kulturoznawstwo, historia sztuki, filozofia, historia , filologia polska, komunikacja społeczna, kierunki artystyczne