Witamy na stronie projektu


Witamy na stronie projektu „Zdobyć zawód, a nie doznać zawodu

Projekt unijny „Zdobyć zawód, a nie doznać zawodu”, nr WND-POKL.09.01.02-26-078/11 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Realizacja projektu przewidywana jest na okres: od 01.09.2011 roku do 31.07.2012 roku w formie następujących działań:
  • Warsztaty z edukacji zawodowej;
  • Szkolenia z zakresu logicznego myślenia matematycznego;
  • Warsztaty z praktycznych aspektów przedsiębiorczości;
  • Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego w oparciu o bazę multimedialną.
Wszystkie zajęcia realizowane będą w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu.