Konkurs e-LABY
Dodane przez Admin dnia 08.05.2020
Drodzy Uczniowie szkół podstawowych, Szanowni Rodzice!

II Liceum Ogólnokształcące w  Sandomierzu ma przyjemność  zaprosić wszystkich uczniów planujących rozpocząć naukę w liceum do udziału w biologiczno-chemicznym konkursie e-LABY. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie konkursów dla uczniów szkól podstawowych a wcześniej gimnazjalnych. W obecnej sytuacji epidemiologicznej pragniemy kontynuować te działania za pomocą łącz internetowych.

Regulamin konkursu

Cele:

- promowanie uczniów zainteresowanych biologią, chemią i naukami przyrodniczymi
- ukazywanie interdyscyplinarności nauk biologicznych i chemicznych
-rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy do twórczego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych

Zakres merytoryczny konkursu:

- wiedza objęta podstawą programową klas 7 i 8 szkoły podstawowej z zakresu przedmiotów biologia i chemia.

A co w liceum?....Tutaj jest….
Solidna porcja wiedzy
w przyjaznej atmosferze
warto II LO wybrać  -szczerze!
Biologia i chemia to eksperymentalne nauki
Więc, aby posiąść umiejętności i doświadczeń sztuki
Proponujemy uczniom konkursowe  zmagania
Aby zachęcić do tajników wiedzy zdobywania.
e-LABY to propozycja a dla każdego kandydata
U którego wiedza z umiejętnością się splata
E-przekazujemy ciekawe zadania,
które w 60 minut są do wykonania
a po tym czasie zwrotnie przekazane…
i pozostaje tylko krótkie oczekiwanie..
Aby usłyszeć magiczne słowa:
BRAWO! Młodzież do nauki w II LO gotowa.
Trzej najlepsi e-LABÓW laureaci
Będą mieć nagrodę do spełnienia
Udział w LABACH  w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym
- a są to wielu naszych uczniów marzenia
A wszyscy wyróżnieni  za pracę szczególną
Nagrodzeni zostaną „6”-oceną za wiedzę kierunkową ogólną.
Wszystkim zaś udział biorącym w e-labach
Laureatom, wyróżnionym i uczestnikom
Należą się fanfary!!!
Wszystkich chętnych czekają ciekawe zmagania
zapraszamy Was uczniowie do ich wykonania!

Ustalenia regulaminowe:

1. Zainteresowani uczniowie do dnia 20.05.2020r. deklarują udział w konkursie poprzez wysłanie na adres mailowy  II LO w Sandomierzu listy@2lo.sandomierz.pl  zgłoszenia, które znajduje się jako załącznik do regulaminu konkursu.
2. W dniu  22.05.2020r.  o godzinie 14:00 na podane przez uczniów w załączniku adresy mailowe zostaną wysłane arkusze z zadaniami oraz wygenerowane hasła indywidualne każdego uczestnika.
3. Czas wyznaczony do rozwiązania 60 minut (od 14.00 do 15.00)
4. Po określonym w regulaminie czasie – 60 minut ‑uczeń odsyła rozwiązany arkusz jako odpowiedź mailową
5. Wyniki zostaną ( poprzez hasła)   przedstawione na stronie szkoły oraz przekazane każdemu z uczestników drogą mailową dnia 27 maja 2020 roku.
6. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się po powrocie szkół do nauki w systemie stacjonarnym wówczas przewidujemy nagrody rzeczowe.

W razie pytań dotyczących strony organizacyjnej konkursu pomocą służą nauczyciele:

Szczygielska Danuta    szczygielska.dan@gmail.com
Osowska Katarzyna  kasiaosowska11@wp.pl

PLIK DO POBRANIA - KLIK
Rozszerzona zawartość newsa