Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017 w II LO
Dodane przez kasia dnia 25.10.2017

W dniach od 16 do 20 października 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu odbyły się warsztaty i prelekcje w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017.


Rozszerzona zawartość newsa

W dniach od 16 do 20 października 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu odbyły się warsztaty i prelekcje w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017.

16 października uczniowie klasy IIIa i IIIc uczestniczyli w warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego poprowadzonych przez doradców zawodowych PUP w Sandomierzu: p. L. Myl i p. E. Miłek.

17 października doradcy zawodowi II LO, p. Katarzyna Duda i p. Joanna Harkot poprowadziły warsztaty multimedialne dot. autoprezentacji i kompetencji zawodowych, w których wzięli czynny udział uczniowie klas: IIIb i IIId.

18 października prelekcję "Pasja staje się życiem, życie staje się pasją" dla klasy IIIc wygłosił p. Robert Pytka, kanclerz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu UJK w Kielcach. Natomiast klasa IIIa wysłuchała informacji na temat wykształcenia technicznego i kompetencji inżynierskich niezbędnych do uzyskania sartsfakcjonującego zatrudnienia, przedstawionych przez dyrektora II LO p. Romana Ryńskiego.

19 października uczniowie klasy IIId uczestniczyli w prelekcji "Czy podróżowanie może być sposobem na życie?" przedstawionej przez p. Marka Łygasa z PTTK w Sandomierzu, a uczniowie klasy IIIb w prelekcji Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu UJK w Kielcach p. dr Małgorzaty Makowskiej-Brzychczyk pt. "Przyszywanie odciętej głowy, czyli dylematy człowieka współczesnego".

20 października odbyły się dwie prelekcje. W pierwszej uczestniczyli uczniowie klasy IIIb, a została ona wygłoszona przez p. Beatę Zając Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, i dotyczyła zarządzania oświatą oraz kompetencji psychologiczno-pedagogicznych będących przepustką do zatrudnienia humanisty na współczesnym rynku pracy. Natomiast kolejna prelekcja, w której wzięli udział uczniowie klasy IIId, pt. "Kompetencje instruktażowe i transportowe na współczesnym rynku pracy"  przeprowadzona została przez p. Piotra Gronka reprezentującego WORD Tarnobrzeg.

Wszystkim prelegentom biorącym udział w Tygodniu Kariery organizowanym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu serdecznie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie warsztatów i prelekcji. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas inicjatywy przygotują uczniów do aktywnego i świadomego kształtowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz do świadomego wejścia na rynek pracy.

Koordynatorki OTK 2017 w II LO
Katarzyna Duda i Joanna Harkot

Fotografie