Świętokrzyski Program Stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących
Dodane przez kasia dnia 18.10.2017
Sejmik województwa świętokrzyskiego uruchomił nabór kandydatów do stypendium dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego

Rozszerzona zawartość newsa

Sejmik województwa świętokrzyskiego uruchomił nabór kandydatów do stypendium dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego. Warunkiem obligatoryjnym otrzymania stypendium jest posiadanie dochodu w roku 2016 nie wyższego niż 1348 zł miesięcznie netto (na członka rodziny) lub 1528 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Warunkiem obowiązkowym jest również uzyskanie średniej ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, w przypadku uczniów klasy I liceum 5,0 w III klasie gimnazjuma uczniów klasy II i III liceum na poziomie 4,5.
Dodatkowym kryterium jest uzyskanie średniej ocen w roku szkolnym 2016/2017 w przypadku uczniów klasy I liceum 4,75, a uczniów II i III klasy liceum 4,5.

Każdy ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową 
w wysokości 380 zł miesięcznie
Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.
Szczegółowych informacji udziela pani pedagog. Dostępne są również na stronie internetowej: www.sejmik.kielce.pl w zakładce Stypendia dla uczniów.