Grono Pedagogiczne

Paweł Bachowski
informatyka

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu
oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia Podyplomowe – Informatyka i Technologie Informacyjne – Uniwersytet Rzeszowski. Od 1.09.1993 r.  pracuje jako informatyk w naszej szkole. Studia podyplomowe -WSBiP w Ostrowcu świętokrzyskim – szkolny doradca zawodowy. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator ECDL Core/Base e- Citizen IT Security.
Administrator serwisu www.2lo.sandomierz.pl
Piotr Beraś
informatyka, w-f

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu
oraz Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie. Studia podyplomowe z informatyki – Politechnika Świętokrzyska. W II LO pracuje od 1 września 2003 jako nauczyciel informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator ECDL.
Agnieszka Błasiak
fizyka
W II LO pracuje od 1.09.2021
Kinga Dragan
j.angielski
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu. Ukończyła NKJO w Sandomierzu, specjalność – język angielski. Licencjat filologii angielskiej na UMCS w Lublinie. Magister filologii angielskiej na WSU w Kielcach na kierunku tłumaczeniowym. W latach 2015-2017 pracownik II LO. Ponownie z nami od 1.09.2019 r. Nauczyciel mianowany. Posiada  uprawnienia egzaminatora OKE.
   
Szczepan Ewiak
w-f
W II LO pracuje od 1.09.2020
   
Marek Gancarz
w-f
Absolwent AWF w Warszawie – magister wychowania fizycznego.
Nauczyciel dyplomowany. Ukończył studia podyplomowe na AWF w Krakowie – trener piłki siatkowej II klasy. Ukończył studia podyplomowe na AWF w Poznaniu – uzyskał tytuł specjalisty organizacji i zarządzania sportem – menedżer sportu. Posiada dyplom Menedżera Sportu nadany przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie w porozumieniu z Polską Korporacją Menedżerów Sportu i Centralnym Ośrodkiem Sportu w Warszawie. Od 1.09.1982 roku do chwili obecnej jest nauczycielem w-f w II LO.
Magdalena Grądzka
j.polski

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu
oraz Uniwersytetu Warszawskiego – magister filologii polskiej. Posiada specjalizację zawodową I stopnia w zakresie języka polskiego oraz uprawnienia egzaminatora OKE. Nauczyciel dyplomowany.
   
Joanna Harkot
geografia
Nauczyciel geografii. Absolwentka WSP w Kielcach – magister geografii. Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. Studia podyplomowe – Szkolny Doradca Zawodowy. W naszej szkole uczy od 1.09.2002 roku. Nauczyciel dyplomowany.
Anna Janas
j.niemiecki

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu
oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister filologii germańskiej. Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w WSHP Sandomierz. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Jest nauczycielem NKJO w Sandomierzu oraz lektorem WSHP w Sandomierzu. Teacher trainer i wykładowca PWSZ w Sandomierzu. Od 1.09.1986 roku do chwili obecnej uczy języka niemieckiego w naszej szkole.
Konrad Kowal
j.angielski, j.hiszpański
Absolwent UMCS w Lublinie – magister filologii angielskiej i licencjat filologii romańskiej. Ukończył studia podyplomowe na WSHP w Sandomierzu – specjalność informatyka z elementami technologii informacyjnej. Nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego. Nauczyciel dyplomowany. W II LO pracuje od 1.09.1998.
Elżbieta Kownacka
j.polski
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu oraz UMCS w Lublinie – magister filologii polskiej o specjalnościach nauczycielskiej i logopedycznej. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE w zakresie języka polskiego. Studia podyplomowe z Wiedzy o kulturze na AHE w Łodzi. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków „AiS” II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Pracownik II LO od 1. 09.2003r.
Diana Kozioł
w-f, WDŻ, EDB
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – magister wychowania fizycznego.  Opiekun Samorządu Szkolnego. Ukończyła studia podyplomowe z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. W naszej szkole pracuje od 1.09.2004 roku.
   
Małgorzata Łączkowska
j.angielski
Nauczyciel języka angielskiego. Absolwentka UMCS – magister filologii angielskiej. W naszej szkole pracuje od 1.09.2003 roku. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Nauczyciel dyplomowany.
Waldemar Łączkowski
j.niemiecki
Nauczyciel języka niemieckiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – magister lingwistyki stosowanej na kierunku nauczycielskim i tłumaczeniowym. Jest z nami od 1.09.2002 roku. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE i jest nauczycielem dyplomowanym.
Barbara Majewska Od 1.09.2021 jest dyrektorem szkoły.
Wojciech Myśliwski
matematyka
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Magister chemii i matematyki. Ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na WSHP w Sandomierzu oraz informatyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym WSP im. KEN w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Od 1.09.2006 roku uczy matematyki w naszej szkole. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE z matematyki.
Danuta Ordon
pedagog
U nas od 1.09.2021
Katarzyna Osowska
chemia
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister chemii ogólnej i stosowanej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przyrody na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1.09.2016 roku uczy chemii w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z chemii.
Katarzyna Pawełek
matematyka

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego wSandomierzu
oraz WSP w Rzeszowie na wydziale Matematyki i Fizyki – magister matematyki. Studia podyplomowe w zakresie informatyki z elementami technologii informacyjnej na WSHP. W naszej szkole pracuje od 1.09.2007 roku. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Nauczyciel dyplomowany.
Sylwia Radzimowska – Zasuwa
j.polski
U nas od 1.09.2021
Barbara Rączkiewicz
matematyka
Absolwentka WSP Rzeszów – magister matematyki. W naszej szkole pracuje od 1.09.2000 roku.
Anna Rucińska
biblioteka
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu oraz UMCS w Lublinie – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej . Nauczyciel dyplomowany. Od 1.09.2009 roku jest nauczycielem-bibliotekarzem w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu.
Beata Ryńska
WOK, WOS, PP
Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie -mgr wychowania muzycznego. Ukończyła studia podyplomowe na wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w zakresie arteterapii. Studia Podyplomowe o specjalnościach: wiedza o kulturze oraz praca w zakresie edukacji kulturalnej w placówkach oświatowo – kulturalnych – UMCS Lublin. Instruktor tańca sportowego – PAS Warszawa. W naszej szkole pracuje od 01.01.2007 r.
Roman Ryński
język angielski

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu
Ukończył NKJO w Sandomierzu specjalność – język angielski. Studia Podyplomowe w WSHP Sandomierz – specjalność – informatyka z elementami TI. Absolwent Politechniki Radomskiej – mgr inż. kierunku elektrotechnicznego oraz inżynier transportu. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno – metodyczny z języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1.09.1992 uczy języka angielskiego. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Ukończył studia podyplomowe z organizacji zarządzania oświatą w 2006. Nauczyciel dyplomowany. Od 1.09.2006 do 31.08.2021 był dyrektorem szkoły.
ks. Grzegorz Staszczak
religia
U nas od 1.09.2021
Monika Strojewska
historia
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – magister historii. Nauczyciel dyplomowany. Pracę w II LO rozpoczęła 1.09.2002 r. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe Wiedza o kulturze, a w 2006 Organizacja i zarządzanie oświatą w WSHP w Sandomierzu. Od 1.09.2007 pełni funkcję wicedyrektora szkoły. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II LO „AiS ” oraz Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego.
Danuta Szczygielska
biologia

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu
oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biolog, analityk medyczny. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator OKE. Z nami od 1.09.2017
Małgorzata Trelska
fizyka
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu oraz WSP w Kielcach – magister fizyki. Nauczyciel dyplomowany. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. W II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu pracuje od 1.09.1998 roku.
ks.Stanisław Tylus
religia
W naszej szkole pracuje od 1 września 2012 roku.
Grażyna Ułaszyn-Palkowska
j.polski
Magister filologii polskiej – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów polonistycznych. W latach 1994 oraz 1995 pracownik II LO. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE. Ponownie z nami od 1.09.2007 roku.
Danuta Wójcik
historia
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach – magister historii. Od 1.09.1989 do 31.08.1993 roku była nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku wiedza o społeczeństwie. Od 1.09.1993 roku do chwili obecnej jest nauczycielem historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Nauczyciel dyplomowany. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE.
Katarzyna Zapert
j.niemiecki

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu
oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – magister filologii germańskiej. Nauczyciel dyplomowany. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Od 1.09.1993 roku do chwili obecnej uczy języka niemieckiego w naszym liceum.