Dyrekcja

Barbara Majewska Absolwentka II LO w Sandomierzu oraz Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Nauczyciel dyplomowany.  Od 1.09.2021 jest
dyrektorem naszej szkoły.
Monika Strojewska Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie –
magister historii. Nauczyciel dyplomowany. Pracę w II LO rozpoczęła
1.09.2002 r. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe Wiedza o
kulturze, a w 2006 Organizacja i zarządzanie oświatą w WSHP w
Sandomierzu. Od 1.09.2007 pełni funkcję wicedyrektora szkoły.