O szkole

II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO: 
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
93 9429 0004 2001 0006 8853 0001