II LO Sandomierz
Wtorek, 13.04.2021
Nawigacja
Matura 2021
  Info dla maturzystów

Rekrutacja
  Rekrutacja 2021/2022

Szkoła dzisiaj
  Covid-19
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Dzieje Sandomierza - konkurs
  Podziękowania
  Podręczniki
  Projekt unijny
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Biblioteka
  Opieka lekarska i stomatologiczna

Informacje dla Rodziców
  e-Dziennik
  Szkolny Program Profilaktyki
  Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych
  Opieka zdrowotna

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci
  1951-1960
  1961-1970
  1971-1980
  1981-1990
  1991-2000
  2001-2010
  2011-2020
  2021-2030

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy
  Olimpijczycy szczebla centralnego
  Konkursy matematyczne i fizyczne
  Konkursy humanistyczne
  Konkursy językowe
  Olimpiady historyczne
  Konkursy historyczne i WOS
  Konkursy z przedsiębiorczości
  Konkursy PO i EDB
  Osiągnięcia sportowe
  Inne

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Chór "Kościuszko"
  O nas
  Aktualności
  Historia
  Repertuar
  Galeria
  W MEDIACH
  Informacje
  Kontakt
  Próby
  Archiwum

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
RODO
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegóły do pobrania TUTAJ
Wielkanoc
Apel Starosty do młodzieży i rodziców
Droga Młodzieży, Szanowni Rodzice !!!

W dniach od 12 do 25 marca 2020 roku zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. Okres ten może zostać wydłużony. Proszę pamiętać, że nie jest to czas przeznaczony na feryjny wypoczynek i rozrywkę lecz jest wymuszony stanem wyższej konieczności, podyktowany troską o zdrowie dzieci i młodzieży, by zapobiec eskalacji zachorowań i rozprzestrzeniania się COVID-19. Na chwilę obecną, mając na uwadze trwałość wirusa, profilaktyka i kwarantanna jest najskuteczniejszym sposobem walki z tym patogenem.

Dotychczas nie odnotowano zachorowań w województwie świętokrzyskim a od naszej odpowiedzialności, zachowań i dyscypliny zależy skala problemu w najbliższym czasie. Dlatego proszę by młodzież solidnie wykorzystała ten czas na kwarantannę i nie popełniła włoskiego błędu, przestrzegając poniższych zasad:
1) unikaj zatłoczonych miejsc (komunikacja publiczna, centra handlowe),
2) nie organizuj spotkań towarzyskich,
3) nie wychodź do klubów, kawiarni, kina, itp.
4) spędzaj ten czas w domu,
5) nauczyciele będą utrzymywali z Wami kontakty organizując naukę na zasadach e-learningowych,
6) przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz,
7) staraj się nie zakazić i zakażać innych,
8) nie kontaktuj się z osobami starszymi,
9) niezbędny kontakt ze szkołą utrzymuj drogą telefoniczną lub elektroniczną,
10) uczniowie klas maturalnych i ósmych klas szkół podstawowych, wykorzystajcie ten czas na przygotowanie się do egzaminów.

Proszę o powyższe, byśmy w przyszłości nie żałowali, że był to stracony czas.

Starosta Sandomierski
Marcin Piwnik
Sandomierz, 13 marca 2020 r

Admin dnia 17.03.2020 · Drukuj
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

dziennika elektronicznego,
strony internetowej szkoły,
mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki: 1. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN

Admin dnia 16.03.2020 · Drukuj
Komunikat dyrektora II LO
Informuję wszystkich uczniów i nauczycieli,
że w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej
od jutra tj. 12.03.2020 do 25.03.2020 zawieszam zajęcia lekcyjne wszystkich uczniów.

Przyczyną podejmowanych działań jest zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Proszę o śledzenie informacji na stronie szkoły,
mediach społecznościowych oraz w e-dzienniku.

Dyrektor szkoły

Admin dnia 11.03.2020 · Drukuj
CHÓR „KOŚCIUSZKO” – koncert z okazji Dnia Kobiet w Dworze Dwikozy.
5 marca 2020 r., odbył się wyjątkowy koncert zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu z okazji spotkania ,,Uroki Sandomierszczyzny” połączonego z obchodami Dnia Kobiet. Po prezentacji dorobku kulturalnego powiatu sandomierskiego, wystąpił szkolny chór wielogłosowy mieszany ,,KOŚCIUSZKO” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu.

Chór swoją działalność zapoczątkował w 2019 r., koncertem plenerowym przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, podczas Narodowego Święta Niepodległości. W koncercie wzięło udział 100 uczniów naszego Liceum.

Inne ważne wydarzenia, w których brał udział chór „Kościuszko” to m.in.: ogólnopolska akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej - ,, Szkoła do Hymnu”, uroczystości szkolne i pozaszkolne, Bonum Publicum na Zamku Kazimierzowskim czy koncert kolęd podczas sesji Rady Powiatu.

Szczególnym wyróżnieniem dla ,,Kościuszki” było zakwalifikowanie chóru do projektu ,,Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” (edycja 2020 r.). Chór dzięki swojej działalności dołączył do grona 243 chórów z całej Polski i został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Starosty Powiatu Sandomierskiego. ,,KOŚCIUSZKO” jest jedynym chórem szkolnym reprezentującym powiat sandomierski. Do chóru należy 70 uczniów, którym muzyka jest bardzo bliska. Podczas prób chórzyści kształtują swoją wrażliwość muzyczną śpiewając dzieła kompozytorów krajowych i zagranicznych z różnych epok. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że chór wykonuje utwory a cappella. Fantastyczne jest to, że uczniowie po lekcjach znajdują czas, aby na próbach chóru poznawać tajniki śpiewu wielogłosowego, rozwijać zainteresowania muzyczne, kształcić umiejętności wokalne, uczyć się współpracy w grupie oraz prezentować swój talent na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Dyrygentem i opiekunem zespołu jest Pani Beata Ryńska, absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, nauczyciel muzyki w II LO.

Admin dnia 11.03.2020 · Drukuj
Rekrutacja 2020/2021
Elektroniczna rekrutacja do klas I w 10 krokach
od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.

Do pobrania: ⇒ regulamin rekrutacji 2020/21

1 Wejdź na stronę: ⇒ Nabór elektroniczny
2 Wpisz wymagane dane osobowe we wniosku Po uzupełnieniu wniosku otrzymasz login i hasło, które należy wydrukować i zachować.
3

Wybierz szkołę, do której chcesz się dostać. 

Po zarejestrowaniu może dokonać wyboru maksymalnie trzech szkół prowadzonych przez Powiat Sandomierski, a w nich możesz wybrać dowolną liczbę klas. Przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół ale konkretną szkołę np.: Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych. Przez klasę należy rozumieć profil/zawód.
Pamiętaj o tym, że lista preferencji jest to lista wszystkich klas, do których chcesz kandydować. Na pierwszym miejscu wybierz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć i odpowiada Twoim możliwościom i oczekiwaniom.

4 Wydrukuj wniosek rekrutacyjny !!!
5 Kandydat oraz rodzic lub opiekun prawny kandydata, podpisuje własnoręcznie piórem lub długopisem wypełniony wniosek.
6 Podpisany wniosek złóż tylko w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji we wniosku). Do wniosku dołącz wymagane oświadczenia i dokumenty. Złożenie wniosku jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.
Pamiętaj !!!! Wniosek nie złożony w wersji papierowej do szkoły, nie bierze udziału w rekrutacji.
7 Dostarcz do wybranej szkoły świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Masz na to czas od 26 do 30 czerwca 2020 r.
8 13 lipca 2020 r. będą dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
9 Jeśli Twoje nazwisko i imię znajduje się na liście osób zakwalifikowanych, to od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. potwierdź swoją wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, składając w niej oryginały dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Pamiętaj !!!! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie nie zostaniesz przyjęty do szkoły.
10 21 lipca 2020 r. szkoły opublikują listy osób przyjętych i nieprzyjętych.
Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów szkół dysponujących wolnymi miejscami, w terminie od 22 lipca do 21 sierpnia 2020 r.

Admin dnia 28.02.2020 · Drukuj
Strona 5 z 76 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO: NOWY NUMER KONTA !
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
93 9429 0004 2001 0006 8853 0001

Cytat...
Każdy chętniej słucha i opowiada o swoich sukcesach niż o porażkach.
Czesław Banach
Certfikaty
img_20180521_090903_t1.jpg img_20180521_090923_t1.jpg cert walka z rakiem17.18_t1.jpg cert walka z rakiem18.19_t1.jpg certsave_20191216_092016_t1.jpg
Sponsorzy


SKS
7782509 Unikalnych wizyt