II LO Sandomierz
Czwartek, 29.07.2021
Nawigacja
Matura 2021
  Info dla maturzystów

Rekrutacja
  Rekrutacja
  Oferta
  Profil mat-fiz
  ‍Profil biol-chem
  Profil humanistyczny
  Plakat 2021/2022

Szkoła dzisiaj
  Covid-19
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Dzieje Sandomierza - konkurs
  Podziękowania
  Podręczniki
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Biblioteka
  Opieka lekarska i stomatologiczna

Informacje dla Rodziców
  e-Dziennik
  Szkolny Program Profilaktyki
  Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych
  Opieka zdrowotna

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci
  1951-1960
  1961-1970
  1971-1980
  1981-1990
  1991-2000
  2001-2010
  2011-2020
  2021-2030

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy
  Olimpijczycy szczebla centralnego
  Konkursy matematyczne i fizyczne
  Konkursy humanistyczne
  Konkursy językowe
  Olimpiady historyczne
  Konkursy historyczne i WOS
  Konkursy z przedsiębiorczości
  Konkursy PO i EDB
  Osiągnięcia sportowe
  Inne

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Chór "Kościuszko"
  O nas
  Aktualności
  Historia
  Repertuar
  Galeria
  W MEDIACH
  Informacje
  Kontakt
  Próby
  Archiwum

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
RODO
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegóły do pobrania TUTAJ
Konkurs e-LABY
Drodzy Uczniowie szkół podstawowych, Szanowni Rodzice!

II Liceum Ogólnokształcące w  Sandomierzu ma przyjemność  zaprosić wszystkich uczniów planujących rozpocząć naukę w liceum do udziału w biologiczno-chemicznym konkursie e-LABY. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie konkursów dla uczniów szkól podstawowych a wcześniej gimnazjalnych. W obecnej sytuacji epidemiologicznej pragniemy kontynuować te działania za pomocą łącz internetowych.

Regulamin konkursu

Cele:

- promowanie uczniów zainteresowanych biologią, chemią i naukami przyrodniczymi
- ukazywanie interdyscyplinarności nauk biologicznych i chemicznych
-rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy do twórczego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych

Zakres merytoryczny konkursu:

- wiedza objęta podstawą programową klas 7 i 8 szkoły podstawowej z zakresu przedmiotów biologia i chemia.

A co w liceum?....Tutaj jest….
Solidna porcja wiedzy
w przyjaznej atmosferze
warto II LO wybrać  -szczerze!
Biologia i chemia to eksperymentalne nauki
Więc, aby posiąść umiejętności i doświadczeń sztuki
Proponujemy uczniom konkursowe  zmagania
Aby zachęcić do tajników wiedzy zdobywania.
e-LABY to propozycja a dla każdego kandydata
U którego wiedza z umiejętnością się splata
E-przekazujemy ciekawe zadania,
które w 60 minut są do wykonania
a po tym czasie zwrotnie przekazane…
i pozostaje tylko krótkie oczekiwanie..
Aby usłyszeć magiczne słowa:
BRAWO! Młodzież do nauki w II LO gotowa.
Trzej najlepsi e-LABÓW laureaci
Będą mieć nagrodę do spełnienia
Udział w LABACH  w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym
- a są to wielu naszych uczniów marzenia
A wszyscy wyróżnieni  za pracę szczególną
Nagrodzeni zostaną „6”-oceną za wiedzę kierunkową ogólną.
Wszystkim zaś udział biorącym w e-labach
Laureatom, wyróżnionym i uczestnikom
Należą się fanfary!!!
Wszystkich chętnych czekają ciekawe zmagania
zapraszamy Was uczniowie do ich wykonania!

Ustalenia regulaminowe:

1. Zainteresowani uczniowie do dnia 20.05.2020r. deklarują udział w konkursie poprzez wysłanie na adres mailowy  II LO w Sandomierzu listy@2lo.sandomierz.pl  zgłoszenia, które znajduje się jako załącznik do regulaminu konkursu.
2. W dniu  22.05.2020r.  o godzinie 14:00 na podane przez uczniów w załączniku adresy mailowe zostaną wysłane arkusze z zadaniami oraz wygenerowane hasła indywidualne każdego uczestnika.
3. Czas wyznaczony do rozwiązania 60 minut (od 14.00 do 15.00)
4. Po określonym w regulaminie czasie – 60 minut ‑uczeń odsyła rozwiązany arkusz jako odpowiedź mailową
5. Wyniki zostaną ( poprzez hasła)   przedstawione na stronie szkoły oraz przekazane każdemu z uczestników drogą mailową dnia 27 maja 2020 roku.
6. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się po powrocie szkół do nauki w systemie stacjonarnym wówczas przewidujemy nagrody rzeczowe.

W razie pytań dotyczących strony organizacyjnej konkursu pomocą służą nauczyciele:

Szczygielska Danuta    szczygielska.dan@gmail.com
Osowska Katarzyna  kasiaosowska11@wp.pl

PLIK DO POBRANIA - KLIK

Admin dnia 08.05.2020 · Drukuj
3 maja


„W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i i; tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.

Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają”.


Admin dnia 30.04.2020 · Drukuj
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja
Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.


Admin dnia 25.04.2020 · Drukuj
Maturzyści 2020...
To nie tak miało być, bo miało być inaczej, ale najlepszy scenariusz pożegnania klas trzecich staje się niewykonalny, kiedy życie napisze swój własny, nieoczekiwany.
Pragniemy jednak pożegnać się z Wami, dać Wam kilka dobrych słów i dobrych myśli, dużo nadziei i otuchy, żebyście wyposażeni w taki bagaż, mogli pójść nową drogą.
Żegnamy się z Wami, "zdalnie", wirtualnie, ale pełni ciepłych uczuć i miłych wspomnień, które zostaną z nami na zawsze,tak jak Wasze twarze, głosy i uśmiechy. Jesteście rocznikiem wyjątkowym i takim pozostańcie nadal, kiedy wszystko wróci już do normalności.

Wasza dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele i pracownicy szkoły.


Admin dnia 24.04.2020 · Drukuj
Zdalne nauczanie przedłużone
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś podpisałem rozporządzenie w tej sprawie.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie, które załączam do wiadomości mailowej. Są one także opublikowane na stronie www.gov.pl/edukacja.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.
  5. Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania_komunikat MEN z 10.04.2020.
  6. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia_komunikat MEN z 9.04.2020.

Admin dnia 15.04.2020 · Drukuj
Strona 5 z 78 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO: NOWY NUMER KONTA !
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
93 9429 0004 2001 0006 8853 0001Cytat...
I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
Jarosław Kaczyński
Certfikaty
img_20180521_090903_t1.jpg img_20180521_090923_t1.jpg cert walka z rakiem17.18_t1.jpg cert walka z rakiem18.19_t1.jpg certsave_20191216_092016_t1.jpg

Sponsorzy


SKS
7917693 Unikalnych wizyt