II LO Sandomierz
Czwartek, 20.06.2019
Nawigacja
Matura 2019
  Info dla maturzystów

Rekrutacja
  Rekrutacja 2019/2020

Szkoła dzisiaj
  Podziękowania
  Podręczniki do klas I-III
  Projekt unijny
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Biblioteka

Informacje dla Rodziców

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
RODO
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegóły do pobrania TUTAJ
STYPENDIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny. Nabór wniosków trwa do 31 października 2018 roku. O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (tzw. kryteria obowiązkowe): 1. w roku szkolnym 2018/2019 są uczniami liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego, 2. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2017 roku nie przekroczył kwoty 1 348,00 zł (na jednego członka rodziny) lub 1 528,00 zł (na jednego członka rodziny) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, 3. uzyskali średnią ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2017/18 na poziomie nie niższym niż 5,00; 4. nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo uczniowie liceum ubiegający się o stypendium powinni uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2017/18 na poziomie nie niższym niż 4,5 lub w roku szkolnym 2017/2018 zostali laureatami albo finalistami konkursów lub olimpiad.
Szczegółowych informacji udziela Pani Pedagog. Regulamin programu stypendialnego dostępny jest na stronie: http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/swietokrzyski-program-stypendialny/o-projekcie

kasia dnia 09.10.2018 · Drukuj
O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
95 9429 0004 3001 0004 4206 0001

Cytat...
Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi, a z nieprzyjaciółmi tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.
Pitagoras
Certfikaty
img_20180521_090903_t1.jpg img_20180521_090923_t1.jpg
Sponsorzy


Odliczanie
Pozostało jeszcze
0 dni
do wakacji !
SKS
7196260 Unikalnych wizyt