II LO Sandomierz
Pištek, 23.02.2018
Nawigacja
Matura 2018
  Info dla maturzystów

Szkoła dzisiaj
  Podręczniki do klas I-III
  Projekt unijny
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Biblioteka

Informacje dla Rodziców

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
Świętokrzyski Program Stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących

Sejmik województwa świętokrzyskiego uruchomił nabór kandydatów do stypendium dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego. Warunkiem obligatoryjnym otrzymania stypendium jest posiadanie dochodu w roku 2016 nie wyższego niż 1348 zł miesięcznie netto (na członka rodziny) lub 1528 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Warunkiem obowiązkowym jest również uzyskanie średniej ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, w przypadku uczniów klasy I liceum 5,0 w III klasie gimnazjuma uczniów klasy II i III liceum na poziomie 4,5.
Dodatkowym kryterium jest uzyskanie średniej ocen w roku szkolnym 2016/2017 w przypadku uczniów klasy I liceum 4,75, a uczniów II i III klasy liceum 4,5.

Każdy ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową 
w wysokości 380 zł miesięcznie
Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.
Szczegółowych informacji udziela pani pedagog. Dostępne są również na stronie internetowej: www.sejmik.kielce.pl w zakładce Stypendia dla uczniów.


kasia dnia 18.10.2017 · Drukuj
O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
95 9429 0004 3001 0004 4206 0001

Cytat...
Im więcej się uczę, tym więcej wiem. Im więcej wiem, tym więcej mogę zapomnieć. Im więcej zapomnę tym mnie wiem. I już sam nie wiem, czy warto się uczyć czy nie..
Admin
Sponsorzy


Odliczanie
Pozostało jeszcze
119 dni
do wakacji !
6898358 Unikalnych wizyt