Doradztwo zawodowe

W dniach 18-22.10 odbyły się w II LO w Sandomierzu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery warsztaty dla uczniów klas maturalnych. Tematyka warsztatów związana była z hasłem: „Wyprawa na K3: kariera, kompetencje, kreatywność”.
Zajęcia prowadziły: Joanna Harkot- nauczyciel geografii i szkolny doradca zawodowy, Danuta Ordon- pedagog szkolny, Elżbieta Bodura- pracownik PUP, Małgorzata Brzozowska- wykładowca, trener.

Młodzież pracowała w zespołach, rozwijała pokłady kreatywności, zapoznała się z zawodami przyszłości, określała drogowskaz na własnej mapie predyspozycji zawodowych, uzdolnień i marzeń.


Świętokrzyski Kurator Oświaty w celu realizacji przyjętej koncepcji upowszechniania spójnych działań w skali województwa w zakresie efektywnego doradztwa zawodowego stworzył płaszczyznę integracji szkół i placówek wyznaczając skonsolidowane przedsięwzięcia skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. Przyjęte rozwiązania zostały ujęte w ramach programowych opracowanego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim.

Plik do pobrania – KLIK