5 czerwca 2022 Autor Paweł Bachowski Wyłączono

„Mam haka na czerniaka” Konkurs Przyrodniczo-Medyczny

 
W II LO w Sandomierzu rozstrzygnięto międzyszkolny Powiatowy Konkurs Przyrodniczo- Medyczny: „Mam haka na czerniaka” organizowany przez Powiat Sandomierski i II LO we współpracy z Powiatową Inspekcją Sanitarną.
Działania edukacyjne zakończone konkursem dla uczniów szkół podstawowych powiatu sandomierskiego miały za zadanie uświadomić młodzieży ważność zagadnień pierwotnej prewencji onkologicznej.
Prezentacje multimedialne wykonane przez uczestników konkursu, którego geneza sięga realizacji programu pod kierunkiem studenckiego koła naukowego „Onkoma” przy instytucie Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie, odznaczały się szerokim spektrum profilaktyki czerniaka. Koordynatorem merytorycznym konkursu był dr Janusz Suszyna – Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji.
Gość spotkania dr n. med. Szczepan Brezdeń, lekarz specjalista w zakresie dermatologii – absolwent II LO, przekazał młodzieży kluczowe aspekty złotych zasad profilaktyki czerniaka i zaprezentował badanie dermatoskopem.
Nagrody i wyróżnienia w imieniu Starosty Sandomierskiego wręczyli: Wicestarosta Paweł Niedźwiedź, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Janusz Suszyna i członek Zarządu Powiatu – Ryszard Nagórny. Nagrody w imieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazała Pani Anna Suchecka,
Panie Anna Suchecka – Powiatowa Inspekcja Sanitarna oraz Jolanta Drypa – Sandomierskie Stowarzyszenie Amazonek zaakcentowały wieloletnią współpracę z II LO w zakresie promocji zdrowia w środowisku szkolnym i lokalnym.
Dyrektor szkoły Barbara Majewska zaznaczyła, iż konkursowe działania prozdrowotne są cenne wychowawczo, dydaktycznie i warte kontynuowania.
Oto laureaci i wyróżnieni w konkursie – uczniowie szkół powiatu sandomierskiego: I miejsce Nikola Siwek (SP Wilczyce), II miejsce Julia Kowalska (SP nr 4 w Sandomierzu) oraz Emilia Stępińska (Katolicka Szkoła Podstawowa), III miejsce Martyna Woźniak i Amelia Śmiechowska (SP Wilczyce). Wyróżnienia: Natalia Lipiec (SP Dwikozy), Jakub Ostrowski i Jakub Dajas (SP Wilczyce), Wiktor Starzomski (SP Stary Garbów), Martyna Kaniewska (SP Czyżów Szlachecki), Natalia Styczeń (SP Winiary) Karol Tomala (SP Zawichost), Wiktoria Osuch (SP nr 4 w Sandomierzu)
Gratulujemy i życzymy uczniom dalszych sukcesów!!!
Organizacja konkursu: nauczyciele biologii Danuta Szczygielska i chemii Katarzyna Osowska.