19 marca 2022 Autor Paweł Bachowski Wyłączono

Poranek zdrowia kobiety

Otwarta lekcja „Poranek zdrowia kobiety”. 👩‍🏫
Pierwotna prewencja nowotworów kobiet, uświadomienie młodzieży znaczenia zdrowego stylu życia oraz biologiczno-chemiczne aspekty zdrowia to kluczowe zagadnienia zajęć otwartych przeprowadzonych w klasie II b z udziałem Sandomierskiego Stowarzyszenia Amazonek. Uczniowie korzystali z materiałów edukacyjnych przekazanych przez „Amazonki”, prezentacji badań profilaktycznych, przedstawili własną koncepcję „Recepty na zdrowie kobiety”.
Dziękujemy Paniom Grażynie Rękas i Jolancie Drypa za stałą współpracę i kształtowanie postaw prozdrowotnych naszej młodzieży. 💐
Lekcję przygotowały nauczycielki biologii – Danuta Szczygielska i chemii – Katarzyna Osowska.